追蹤
黑長尾雉棲息地
關於部落格
看的.想的.想說的.都在這裡.
  • 17116

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    追蹤人氣

Tsik kim tshing-niú, put-jû miâ-ké-king tsu.

Tik lî mâu sià hong-kong hó, tō īnn sing tông tsiong put-jû. . Bông-bông sù-hái lâng bô-sòo, ná ê lâm-jî sī tiōng-hu. Pe̍h sè liōng-sîng iân hònn-kheh, n̂g-kim suànn tsīn uī siu tsu. Kiù-lâng i̍t-miā, sìng tsō tshit kip phû tôo. Siânn-mn̂g sit-hé, iong kap tî hî. Tiânn-tsîng-tshenn-suī-tsháu, hó-sū put-jû bô. Beh kiû-sing hù-kuì, si-hē sí kang-hu. Pah-nî sîng-tsi put-tsiok, it-tàn pāi tsi-iú-û. Jîn-sim sāi thih, kuann huat jî lôo. Siān-huà put-tsiok, ok-huà iú-û. Tsuí thài-tshing-tsiah bô hî, lâng tsì tshat-tsik bô tôo. Tsai tsiá kiám-puànn, síng tsiá tsuân bô. Tsāi ka iû pē, tshut-ke tsiông-hu. Thi-lâng uì pū, hiân-lí kìng hu. Sī-hui tsiong-ji̍t ū, put thiann tsū-jiân bô. Lîng-khóo tsiànn-lî put-tsiok, put khó siâ lî-iú-û. Lîng khó-sìn kî ū, put khó-sìn kî bô. Tik lî mâu sià hong-kong hó, tō īnn sing tông tsiong put-jû.
相簿設定
標籤設定
相簿狀態